Re:Partia nr 8

Home Forums Re:Partia nr 8

Mateusz
Participant
Posted on 24 marca 2005 at 11:11

"Prêga z kwaszon± kapust±"

Sk³adniki:
1.5 kg prêgi wo³owej
3 cbule
2 ³y¿ki t³uszczu
1.5 ³y¿eczki soli
0.25 ³y¿eczki pieprzu
75 dag kapusty kwaszonej
1 listek laurowy
1 szklanka wrz±tku

Sposób wykonania;
Miêso pokrajaæ w du¿± kostkê, zrumieniæ na gor±cym t³uszczu, wyj±æ na talerz, Cebulê obraæ, posiekaæ, w³o¿yæ na rozgrzany t³uszcz, sma¿yæ na ciemnoz³oty kolor, mieso w³o¿yæ z powrotem do cebuli, pzyprawiæ sol± i pieprzem wymieszaæ, przykryæ, dusiæ na ma³ym ogniu przez 0.5 godziny. Kapustê posiekaæ (gdyby by³a za kwa¶na, wymyæ i odcisnaæ) w³o¿yæ do miêsa, zamieszaæ, dusiæ oko³o 10 minut, Dodaæ listek laurowy, wlaæ wrz±c± wodê, dusiæ 1.5 godziny.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email