Re:Partia nr 8

Home Forums Re:Partia nr 8

Mateusz
Participant
Posted on 24 marca 2005 at 10:47

"Gulasz z polêdwicy na winie"

Sk³adniki:
30-40 dag polêdwicy wo³owej
1 cebula
1 ³y¿ka m±ki
1 szklanka czerwonego wytrawnego wina
olej
sól, pieprz
0.5 szklanki roso³u wo³owego

Sposób wykonania:
Miêso pokroiæ w grub± kostkê, cebulê w kr±¿ki. Podsma¿yæ cebulê na dobrze rozgzanym oleju, miêso posoliæ, obtoczyæ w m±ce wymieszanej z pieprzem, wrzuciæ na patelniê, wymieszaæ z cebul± i sma¿yæ oko³o 5 minut mieszaj±c. Dolaæ rosó³, dusiæ pod przykryciem na ma³ym ogniu, a¿ miêso bêdzie miêkkie. Przed podaniem dolaæ wino, podgrzaæ, ale nie gotowaæ.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email