Re:Partia nr 8

Home Forums Re:Partia nr 8

Mateusz
Participant
Posted on 24 marca 2005 at 10:43

"Bryzol z boczkiem"

Sk³adniki:
4 plastry polêdwicy wo³owej
8 plastrów boczku wêdzonego
1-2 ³y¿ki mas³a
sól, pieprz

Sposób wykonania:
Na ma³ym ogniu podsma¿yæ lekko plastry boczku, od³o¿yæ na talerzyk. Na wytopionym z boczku t³uszczu usma¿yæ bryzole (po 4-5 minut z ka¿dej strony). Nastêpnie posypaæ je sol± i pieprzem, wy³o¿yæ na podgrzany talerz i ozdobiæ zwiniêtymi w ruloniki plasterkami boczku. Do t³uszczu na patelni dodaæ mas³o i 2-3 ³y¿ki gor±cej wody. Sosem tym polaæ bryzole.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email