Re:Partia nr 8

Home Forums Re:Partia nr 8

Edyta
Participant
Posted on 24 marca 2005 at 01:44

[color=#FF6600][b]Kulki z czekolady[/b][/color]

[b]Sk³adniki:[/b]
[li]25 dag gorzkiej czekolady[/li]
[li]1 szklanka ¶mietany[/li]
[li]1 torebka cukru waniliowego[/li]
[li]2-3 ³y¿eczki rumu[/li]
[li]migdaly lub orzechy[/li]
[li]kakao[/li]
[li]starta czekolada[/li]
[li]cukier puder[/li]

[b]Sposób wykonania:[/b]
¦mietanê zagotowaæ, wrzuciæ do niej pokruszon± lub po³aman± gorzk± czekoladê, mieszaæ a¿ czekolada siê ca³kowicie rozpu¶ci. Chwilê gotowaæ, zostawiæ do wystygniêcia. W garnku zagotowaæ wodê, zmniejszyæ gaz i wstawiæ do niego czekoladê w pojemniku, dodaæ rum i cukier waniliowy, wymieszaæ. Odstawiæ masê czekoladow± do wystygniêcia ( nie ca³kowitego, tak aby mo¿na z niej by³o lepiæ kulki)
Formowaæ kulki, do ka¿dej wk³adaæ w ¶rodek czê¶æ lub ca³y orzech .Kulki obtoczyæ w kakao, potem w startej czekoladzie i posypaæ lekko cukrem pudrem

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email