Re:Partia nr 8

Home Forums Re:Partia nr 8

Eugeniusz
Participant
Posted on 23 marca 2005 at 21:43

[b]Sos potrawkowy (poulette)[/b]

Sk³adniki:
1/2 l roso³u
4 dag mas³a
1-2 ¿ó³tka
3 dag m±ki
cytryna lub kwasek cytrynowy

Sposób wykonania:
Mas³o roztopiæ, dodaæ m±kê wymieszaæ z roso³em. Mieszaj±c zagotowaæ. Przyprawiæ do smaku sol±, sokiem cytryny lub kwaskiem cytrynowym, po³±czyæ z ¿ó³tkami.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email