Re:Partia nr 8

Home Forums Re:Partia nr 8

Eugeniusz
Participant
Posted on 23 marca 2005 at 21:40

[b]Sos miêsny[/b]

Sk³adniki:
30 dag wieprzowiny z ko¶ci±
5 dag t³uszczu
1 ¶rednia cebula
3 dag m±ki
1 listek laurowy
sól, pieprz

Sposób wykonania:
Miêso op³ukaæ, oddzieliæ od ko¶ci, pokroiæ w drobn± kostkê, posoliæ. Obsma¿yæ, na czê¶ci t³uszczu, pod koniec sma¿enia dodaæ obran±, pokrajan± w kostkê cebulê. Miêso i cebulê prze³o¿yæ do garnka, dodaæ wyjête ko¶ci, li¶æ laurowy, pieprz, zalaæ niedu¿± ilo¶ci± wody, dusiæ na wolnym ogniu, pod przykryciem, do miêkko¶ci. Stopiæ ³y¿kê t³uszczu, dodaæ 3 dag m±ki, zasma¿yæ, wymieszaæ z zimnym wywarem z miêsa. Wyj±æ ko¶ci, zasma¿kê po³±czyæ z miêsem, zagotowaæ. Przyprawiæ do smaku sol±, pieprzem i karmelem, mo¿na dodaæ paprykê i ³y¿kê mas³a.
Podawaæ do klusek, makaronu, ziemniaków, kasz lub knedli.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email