Re:Partia nr 8

Home Forums Re:Partia nr 8

Eugeniusz
Participant
Posted on 23 marca 2005 at 21:40

[b]Sos polski (szary)[/b]

Sk³adniki:
4 dag mas³a lub margaryny
1 kieliszek czerwonego wina
1 cebula
3-4 dag rodzynek
3 dag m±ki
3-4 dag migda³ów
1 1/2 szklanki wywaru miêsnego, z ryb lub w³oszczyzny
5 dag piernika
sól, cukier, cytryna, karmel

Sposób wykonania:
Cebulê obraæ, pokroiæ w drobn± kostk±, lekko zrumieniæ na ma¶le, dodaæ m±kê zrumienion± na jasny kolor w piekarniku lub na patelni. Wymieszaæ z roso³em. Zagotowaæ razem z pokruszonym piernikiem (piernik powinien siê rozgotowaæ). Sos mo¿na zmiksowaæ, aby by³ g³adki. Wlaæ wino, przyprawiæ do smaku cukrem, sokiem z cytryny lub kwaskiem cytrynowym, dodaæ karmel (³y¿eczkê cukru zrumieniæ na patelni, zagotowaæ z 2—3 ³y¿kami wody). W³o¿yæ sparzone, obrane i pokrajane w cienkie paski migda³y. Wsypaæ op³ukane rodzynki. Sos podgrzaæ, mieszaj±c.
Sos polski powinien mieæ smak s³odko-kwaskowy.
Sos szary mo¿na przyrz±dziæ bez piernika.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email