Re:Partia nr 8

Home Forums Re:Partia nr 8

Eugeniusz
Participant
Posted on 23 marca 2005 at 21:36

[b]Sos koperkowy z zasma¿k± i ¶mietan±[/b]

Sk³adniki:
2-3 ³y¿ki siekanego koperku
1 szklanka roso³u lub wywaru jarzynowego
(mo¿e byæ z kostki)
3 dag m±ki
1/2 szklanki ¶mietany
1 ³y¿ka mas³a
sól ,pieprz

Sposób wykonania:

Mas³o stopiæ, dodaæ m±kê, zasma¿yæ nie rumieni±c, Wymieszaæ z roso³em, zagotowaæ. Posoliæ, dodaæ ¶mietanê, wrzuciæ posiekany koperek, podgrzaæ. Mo¿na dodaæ surowe ¿ó³tko.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email