Re:Partia nr 8

Home Forums Re:Partia nr 8

Eugeniusz
Participant
Posted on 23 marca 2005 at 21:33

[b]Sos chrzanowy[/b]

Sk³adniki:
8-10 dag startego chrzanu
1 szklanka wywaru z w³oszczyzny lub roso³u
1/2 szklanki ¶mietany
3 dag m±ki
sól, cukier
kwasek cytrynowy lub ocet

Sposób wykonania:
M±kê rozmieszaæ z zimnym wywarem, zagotowaæ, dodaæ starty chrzan, sól, kwasek cytrynowy, cukier do smaku, zagrzaæ mieszaj±c. Wymieszaæ z gêst±, s³odk± ¶mietan±. Mo¿na dodaæ 2—3 dag mas³a.
Sos chrzanowy mo¿na u¿yæ do zapiekania z miêsem lub innymi potrawami nale¿y wówczas dodaæ do sosu 1—2 ¿ó³tka. Potrawê do zapiekania zalewa siê zimnym gêstym sosem.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email