Re:Partia nr 8

Home Forums Re:Partia nr 8

Eugeniusz
Participant
Posted on 23 marca 2005 at 21:30

[b]Bezy z wiórkami kokosowymi[/b]

Sk³adniki:
25 dag wiórków kokosowych
24 dag cukru
5 bia³ek
szczypta soli
cukier waniliowy
aromat migda³owy (kilka kropli)
szczypta cynamonu

Sposób wykonania:
Bia³ka z dodatkiem soli ubiæ na sztywn± pianê, pod koniec ubijania dodawaæ powoli cukier z cukrem waniliowym. Ubijaæ do ca³kowitego rozpuszczenia siê cukru. Nastêpnie wsypaæ wiórki kokosowe, cynamon i aromat migda³owy, bardzo delikatnie wymieszaæ. Blachê wy³o¿yæ papierem do pieczenia. Jedn± ³y¿eczk± nabieraæ masê, a drug± zgarniaæ na papier, formowaæ ciasteczka, nie grubsze ni¿ 1 cm. W³o¿yæ do nagrzanego piekarnika. Piec 30 minut w temperaturze 130°C. Wzorcowo upieczone kokosanki powinny mieæ jasny kolor i byæ miêkkie w ¶rodku.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email