Re:Partia nr 8

Home Forums Re:Partia nr 8

Eugeniusz
Participant
Posted on 23 marca 2005 at 21:23

[b]Biszkopt z nadzieniem twaro¿kowo – bananowym[/b]

Sk³adniki:
ciasto
4 jajka
szklanka cukru
1/2 szklanki m±ki tortowej
1/2 szklanki m±ki ziemniaczanej
szczypta soli
1 p³aska ³y¿eczka proszku do pieczenia
mas³o i tarta bu³ka do formy
krem
2 opakowania twaro¿ku homogenizowanego
3 banany
2 ³y¿ki cukru pudru
cukier waniliowy
1/2 kostki mas³a
3 ³y¿eczki ¿elatyny
2 ³y¿ki gêstej ¶mietany
1 cytryna
3 ³y¿ki wiórków kokosowych

Sposób wykonania:
Tortownicê wysmarowaæ mas³em i wysypaæ tart± bu³k±.
¯ó³tka utrzeæ z cukrem na puszyst± prawie bia³± masê. Bia³ka ze szczypt± soli ubiæ na sztywn± pianê. Obie m±ki wymieszaæ z proszkiem do pieczenia. M±kê i pianê stopniowo (na przemian) dodawaæ do ¿ó³tek, delikatnie mieszaæ. Ciasto prze³o¿yæ do tortownicy, wyrównaæ wierzch, wstawiæ do piekarnika nagrzanego do 160°C, temperaturê podwy¿szyæ do 180°C. Piec 30 min. Ciasto wyj±æ, przestudziæ.
Przygotowaæ krem: ¿elatynê namoczyæ w niewielkiej ilo¶ci zimnej wody. Mas³o utrzeæ z cukrem na puszyst± masê. Cytrynê sparzyæ, zetrzeæ skórkê i wycisn±æ sok. Jednego banana obraæ, mi±¿sz rozgnie¶æ. Twaro¿ki wymieszaæ ze ¶mietan±, dodaæ cukier waniliowy, mi±¿sz z bananów, skórkê i czê¶æ soku z cytryny, zmiksowaæ. ¯elatynê rozpu¶ciæ podgrzewaj±c, cienkim strumieniem wlaæ do kremu, ca³y czas ubijaæ. Dodaæ mas³o z cukrem. Ubijaæ, a¿ krem zacznie gêstnieæ.
Biszkopt przeci±æ na 2-3 kr±¿ki, prze³o¿yæ kremem. Pozosta³e banany obraæ, pokroiæ, skropiæ sokiem z cytryny, udekorowaæ wierzch tortu. Boki oprószyæ wiórkami. Odstawiæ na 2 godz.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email