Re:Partia nr 8

Home Forums Re:Partia nr 8

Edyta
Participant
Posted on 21 marca 2005 at 22:30

[color=#FF6600][b]zwyk³e drobiowe mielone[/b][/color]

[b]Sk³adniki:[/b]
[li]25 dag miêsa mielonego drobiowego[/li]
[li]1 ma³a bu³ka[/li]
[li]2 z±bki czosnku[/li]
[li]1 cebula[/li]
[li]1 jajko[/li]
[li]mleko[/li]
[li]tarta bu³ka[/li]
[li]sól[/li]
[li]pieprz[/li]
[li]olej[/li]
[li] *koper lub natka pietruszki[/li]

[b]Sposób wykonania:[/b]
Bu³kê namoczyæ w mleku, odcisn±æ, dodaæ do miêsa. Cebulkê pokroiæ w drobn± kostkê, czosnek zmia¿d¿yæ, zeszkliæ na patelni i dodaæ do miêsa, dodaæ jajko,przyprawiæ i dok³adnie wymieszaæ. Mo¿na dodaæ odrobinê koperku lub natki pietruszki. Formowaæ kotlety, obtoczyæ je w bu³ce tartej i sma¿yæ na oleju.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email