Re:Partia nr 8

Home Forums Re:Partia nr 8

Eugeniusz
Participant
Posted on 23 marca 2005 at 20:51

[b]Tort makowy[/b]

Sk³adniki:

1. Ciasto:
– 25 dkg maku,
– 1/2 litra mleka,
– 7 jajek,
– 20 dkg cukru,
– 7 ³y¿ek tartej bu³ki,
– 2 ³y¿ki skórki pomarañczowej,
– 3 dkg migda³ów,
– sok z 1/2 cytryny (plus otarta skórka),
– pó³ laski waniliowej.

2. Masa 1 (alternatywnie):
– 30 dkg orzechów laskowych,
– 25 dkg mas³a,
– 6 ¿ó³tek,
– 20 dkg cukru,
– wanilia,
– pó³ kieliszka brandy.

3. Masa 2 (alternatywnie):
– 25 dkg mas³a,
– 6 ¿ó³tek,
– 20 dkg cukru,
– sok z 1/2 cytryny (plus otarta skórka),
– wanilia.

4. Lukier:
– kilka ³y¿ek cukru pudru,
– sok z cytryny,
– 2-3 krople olejku np. migda³owego.

Sposób wykonania:
Ciasto:
1) Mak zalewamy wrz±cym mlekiem i zostawiamy do ostygniêcia. Gdy ostygnie, przek³adamy na sito i dajemy mu dobrze obciekn±æ. Mielimy dwa razy.

2) ¯ó³tka ucieramy z cukrem. Dodajemy waniliê, skórkê z cytryny i sok. Do masy jajecznej wk³adamy przetarty mak, skórkê pomarañczow± oraz wypra¿one i pot³uczone migda³y. Mieszamy ca³o¶æ dok³adnie. Teraz k³adziemy ubite bia³ka i bu³kê tart±. Mieszamy delikatnie, ale dok³adnie.

3) Tak przygotowane ciasto wk³adamy do formy wysmarowanej mas³em i wysypanej bu³k± tart±. Pieczemy w dobrze ogrzanym, ale nie gor±cym piekarniku przez 1 godz. Po ostygniêciu kroimy na 3 czê¶ci i przek³adamy mas±. Wierzch dekorujemy lukrem wg w³asnego gustu. Odk³adamy w ch³odne miejsce na 24 godz.

Masa:
1) Orzechy pra¿ymy przez chwile na suchej patelni i pozbawiamy ³usek. Mielimy na drobno.

2) Mas³o ucieramy z cukrem, a nastêpnie z ¿ó³tkami i wanili±. Na koñcu dodajemy zmielone drobno orzechy (lub cytrynê).

3) Masê mo¿emy lekko sch³odziæ przed prze³o¿eniem. Smarujemy ni± dwie warstwy tortu, boki i wierzch.

Lukier:
1) Do garnuszka wsypujemy cukier puder. Rozrzedzamy go, ukrêcaj±c sokiem z cytryny. Gdy powstanie jednolita, do¶æ gêsta masa wylewamy lukier na wierzch tortu cienk± warstw± w wymy¶lony wzorek.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email