Re:Partia nr 8

Home Forums Re:Partia nr 8

Eugeniusz
Participant
Posted on 23 marca 2005 at 20:46

[b]Sa³atka z tuñczykiem[/b]

Sk³adniki:
-2 puszki tuñczyka w oleju
-1 szklanka ry¿u
-przyprawa curry do smaku
-1 ³y¿ka oleju
-1 opakowanie szafranu
-wegeta
-2 niedu¿e cebule
-1 puszka groszku
-1 puszka kukurydzy
-majonez

Sposób wykonania:
Ry¿ ugotowaæ z przypraw± curry i 1 ³y¿k± oleju. Ostudziæ i dodawaæ kolejno sk³adniki: 2 puszki tuñczyka, 2 cebule(drobno pokrojone w kostkê), groszek i kukurydzê. Na koniec dodaæ majonez i opakowanie szafranu (doda on charakterystycznego smaku i koloru). Doprawiæ weget± wed³ug w³asnych upodobañ.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email