Re:Partia nr 8

Home Forums Re:Partia nr 8

Eugeniusz
Participant
Posted on 23 marca 2005 at 20:45

[b]Sa³atka z makaronem[/b]

Sk³adniki:
-du¿a papryka zielona
-du¿a papryka ¿ó³ta
-du¿a papryka czerwona
-puszka groszku
-puszka kukurydzy
-puszka fasolki czerwonej
-paczka makaronu(¶widerki)
-30 dag szynki, najlepiej drobiowej (mo¿na dodaæ mniej lub wiêcej w zale¿no¶ci od upodobañ)
– majonez – sól, pieprz do smaku

Sposób wykonania:
Makaron ugotowaæ i ostudziæ. Dodaæ pokrojon± w drobn± kostkê paprykê i szynkê oraz kolejno wszystkie sk³adniki. Na koniec dodaæ majonez i przyprawiæ sol± i pieprzem. Sa³atka doskonale nadaje siê na przyjêcia.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email