Re:Partia nr 8

Home Forums Re:Partia nr 8

Edyta
Participant
Posted on 21 marca 2005 at 21:04

[color=#FF6600][b]Piwny poncz[/b][/color]

[b]Sk³adniki:[/b]
[li]2 butelki piwa (po 0,33 l)[/li]
[li]75 ml koniaku[/li]
[li]2 ma³e jajka[/li]
[li]35 dag cukru[/li]
[li]1/2 ³y¿eczki imbiru[/li]
[li]1/2 ³y¿eczki ga³ki muszkato³owej[/li]

[b]Sposób wykonania:[/b]
Jajka ubiæ z cukrem, pod koniec ubijania dodaæ ga³kê i imbir, dok³adnie wymieszaæ. Piwo zagotowaæ i odrazu wlaæ koniak, ponownie podgrzaæ i zdj±æ z gazu. Powoli dodawaædo masy jajecznej, ca³y czas delikatnie mieszaj±c.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Post edited by: mudzia, at: 2005/03/21 18:05

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email