Re:Partia nr 8

Home Forums Re:Partia nr 8

Eugeniusz
Participant
Posted on 23 marca 2005 at 20:41

[b]Zawijane pieczywo lavash[/b]

Sk³adniki:
oliwa z pestek winogron w sprayu
900 g polêdwiczek z kurczaka
8 porcji pieczywa lavash
315 g majonezu
1 ma³a sa³ata, porwana na cz±stki
1/2 pêczka poszatkowanej dymki
4 pokrojone w plasterki pomidory
1 opakowanie hummusu
2 ³y¿ki soku z cytryny
sól i pieprz

Sposób wykonania:
1. Nagrzan± teflonow± patelniê lub formê do sma¿enia spryskaæ oliw±. Sma¿yæ polêdwiczki po 2 minuty z ka¿dej strony.
2. P³aty pieczywa lavash k³a¶æ pojedynczo na blacie kuchennym. Cienko posmarowaæ majonezem. Wy³o¿yæ kawa³kami sa³aty, pozostawiaj±c na dole wolny brzeg ciasta szeroko¶ci 4 cm. Sa³atê posypaæ poszatkowan± dymk±, u³o¿yæ plastry pomidorów.
3/4 polêdwiczki u³o¿yæ wzd³u¿ przez ¶rodek pieczywa, cienko posmarowaæ hummusem i rozcieñczonym sokiem z cytryny.
3. Pieczywo zwin±æ w ro¿ek. Dó³ owin±æ w papier pergaminowy lub foliê i podawaæ.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email