Re:Partia nr 8

Home Forums Re:Partia nr 8

Eugeniusz
Participant
Posted on 23 marca 2005 at 20:39

[b]Kurczak z chili[/b]

Sk³adniki:
bia³ko z 1 jajka
6 ³y¿ek oleju
1 1/2 ³y¿ki m±ki kukurydzianej
500 g miêsa kurczaka
2 czerwone lub zielone papryki
2 ¶wie¿e ma³e chili, oczyszczone z pestek i posiekane
2 suszone ma³e chili, posiekane
1 ³y¿eczka rozgniecionego ¶wie¿ego imbiru
2 ³y¿ki sosu sojowego
2 ³y¿ki wytrawnego sherry

Sposób wykonania:
Bia³ko ubiæ na miêkk± pianê. Delikatnie zmieszaæ z sol±, ³y¿k± oleju i m±k±. Rozlaæ masê cienk± warstw± na pokrojonego w kawa³ki (na raz do ust) kurczaka.
Paprykê pokroiæ w du¿± kostkê (4 cm). Podgrzaæ pozosta³y olej w woku lub na patelni i szybko podsma¿yæ kurczaka. Wyj±æ miêso. Dodaæ chili, paprykê i imbir, mieszaj±c, sma¿yæ 2 minuty.
Nastêpnie dodaæ kurczaka, sma¿yæ razem z warzywami, a¿ papryka zmiêknie. Dodaæ sos sojowy i sherry, sma¿yæ dalej 2 minuty.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email