Re:Partia nr 8

Home Forums Re:Partia nr 8

Eugeniusz
Participant
Posted on 23 marca 2005 at 20:38

[b]Ca³uski kawowe[/b]

Sk³adniki:
1 szklanka miêkkiego mas³a
1/2 szklanki przesianego cukru pudru
2 ³y¿eczki kawy rozpuszczalnej rozpuszczonej w 1 ³y¿ce gor±cej wody (ostudziæ)
1 1/2 szklanki przesianej m±ki
1/4 szklanki roztopionej ciemnej czekolady
dodatkowy cukier puder do posypania

Sposób wykonania:
1. W³o¿yæ mas³o i cukier puder do miski i ucieraæ do uzyskania lekkiej, puszystej masy. Mieszaj±c, dodawaæ rozpuszczon± kawê i m±kê.
2. Prze³o¿yæ ciasto do strzykawy cukierniczej z gwia¼dzist± koñcówk± ¶redniej wielko¶ci. Na nat³uszczon± blachê wycisn±æ gwiazdki o 2-centymetrowej ¶rednicy, zachowuj±c miêdzy nimi odleg³o¶æ 2 cm. Piec 10-12 minut lub do lekkiego zrumienienia. Po upieczeniu zostawiæ ciasteczka na blasze na 5 minut, po czym odstawiæ na druciany stojak do ca³kowitego ostygniêcia.
3. Z³o¿yæ po dwa ciastka, przek³adaj±c stopion± czekolad±, a potem posypaæ cukrem pudrem.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email