Re:Partia nr 8

Home Forums Re:Partia nr 8

Eugeniusz
Participant
Posted on 23 marca 2005 at 20:23

[b]Gruszki z imbirem i musem czekoladowym[/b]

Sk³adniki:
-4 gruszki
-2 limonki
-kawa³ek ¶wie¿ego imbiru
-10 dag cukru
mus:
-17 dag gorzkiej czekolady
-150 ml ¶mietany kremówki (30%)
-1 ¿ó³tko
-2 bia³ka
-2 dag cukru
-ma³y kieliszek whisky / rumu / koniaku

Sposób przyrz±dzenia:
Obraæ gruszki, zalaæ wod±, dodaæ skórkê z 1 limonki, sok z 2 limonek, cukier i obrany imbir. Przykryæ i gotowaæ na ma³ym ogniu 15 min. Wyj±æ owoce i gotowaæ syrop jeszcze 10 min, a¿ odparuje do ok. 200 ml. Odstawiæ do ostudzenia. Przygotowaæ mus. Po³amaæ czekoladê, ¶mietanê w garnku doprowadziæ do wrzenia, zdj±æ garnek z ognia, dodaæ czekoladê, ¿ó³tko, dok³adnie wymieszaæ. Ubiæ na sztywno bia³ka ze szczypt± cukru. Oddzieliæ 1/3 bia³ek i wymieszaæ z mas± czekoladow±. Wlaæ mieszankê do reszty bia³ek. Powoli dolewaæ whisky, delikatnie mieszaj±c. Mus w³o¿yæ na 2h do lodówki. Gruszki podawaæ z syropem imbirowym i musem.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Post edited by: trunksql, at: 2005/03/23 17:30

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email