Re:Partia nr 8

Home Forums Re:Partia nr 8

Eugeniusz
Participant
Posted on 23 marca 2005 at 20:21

[b]Gruszki w bia³ym winie[/b]

Sk³adniki:
-6 gruszek
-100 g cukru
-1 cytryna
-8 kulek kolorowego pieprzu ziarnistego
-butelka bia³ego wina
-2 laski wanilii

Sposób przyrz±dzenia:
Obraæ gruszki, zostawiaj±c ogonki, zagotowaæ w winie z sokiem z cytryny, cukrem, wanili±, pieprzem. Doprowadziæ do wrzenia i gotowaæ 20 min. U³o¿yæ gruszki w pucharkach. Sok, w którym siê gotowa³y, odparowaæ jeszcze 10 min. Zalaæ gruszki do po³owy. Do ka¿dego pucharka w³o¿yæ kawa³ek wanilii.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez trunksql.

Post edited by: trunksql, at: 2005/03/23 17:30

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email