Re:Partia nr 8

Home Forums Re:Partia nr 8

Edyta
Participant
Posted on 21 marca 2005 at 20:50

[color=#FF6600][b]Poncz herbaciany[/b][/color]

[b]Sk³adniki:[/b]
[li]2 i 1/2 ³y¿eczki herbaty[/li]
[li]3 i1/2 szklanki wody[/li]
[li]sok z 2 i 1/2 – 3 pomarañczy[/li]
[li]sok z 1/4 cytryny[/li]
[li]rum[/li]
[li]cukier [/li]

[b]Sposób wykonania:[/b]
Herbatê zaparzyæ, poczekaæ a¿ nasi±knie (3-5 minut), przecedziæ. Sok z cytryny pomieszaæ razem z sokiem z pomarañczy, dolaæ do herbaty i zagotowaæ, dolaæ rum ( wg upodobania) i os³odziæ.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Post edited by: mudzia, at: 2005/03/21 17:52

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email