Re:Partia nr 6 – ostatnia

Home Forums Forum Konkursowe Pierwszy konkurs Pychotki Partia nr 6 – ostatnia Re:Partia nr 6 – ostatnia

Katarzyna
Participant
Posted on 17 lutego 2005 at 19:08

Pikantna sa³atka z ziemniaków

Sk³ad:
6 ma³ych ziemniaków pokrojonych w kostkê
2 ³y¿ki oliwy
4 posiekane plasterki sloniny
2 starte cebule
1 ³y¿eczka curry
1 zmia¿d¿ony z±bek czosnku
2 pokrojone w kostkê pomidory
1 ³y¿eczka ¶wie¿ej miêty
pieprz

Sposób wykonania:
Ugotowaæ ziemniaki i podsma¿yæ je na patelni na z³oto i os±czyæ. Wylaæ z patelni oliwê i roztopic na niej s³oninê, dodaæ curry i cebulê.Dusic 2 minuty mieszaj±c. Potem dodaæ czosnek i sma¿yæ jeszcze minutê. W³o¿yæ pomidory i ostro¿nie mieszaæ. Dodaæ miêtê i popieprzyæ. Przelo¿yæ do salaterki z ziemniakami.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email