Re:Partia nr 6 – ostatnia

Home Forums Forum Konkursowe Pierwszy konkurs Pychotki Partia nr 6 – ostatnia Re:Partia nr 6 – ostatnia

Katarzyna
Participant
Posted on 17 lutego 2005 at 18:51

Zapiekanka cebulowo-pomodorowa

Sk³ad:
4 du¿e ziemniaki pokrojone w cienkie plasterki
2 ma³e pomidory pokrojone w cienkie plasterki
1 ma³a cebula pokrojona w talarki
1 dkg mas³a w malutkich kawa³kach
pieprz
125ml mleka
1/2 szklanki ¶mietany
125 ml bulionu
10dkg ementalera

Sposób wykonania:
Wysmarowaæ t³uszczem formê ¿aroodporn±,uk³adaæ w niej warstwami ziemniaki,pomidory, cebulê..zakoñczyæ warstw± ziemniaków.
Na ka¿d± warstwê po³o¿yæ ma³y kawa³eczek mas³a i popieprzyæ j±. Zmieszaæ mleko,¶mietanê,rosó³ i polaæ tym ziemniaki. Posypaæ tartym serem i pozosta³ym mas³em. Piec na 180 stopni 1,5 godziny na z³oty kolor.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email