Re:Partia nr 6

Home Forums Re:Partia nr 6

Mateusz
Participant
Posted on 15 marca 2005 at 21:13

"Polêdwica królewska"

Sk³adniki:
1 kg polêdwicy wo³owej
3 ³y¿ki mas³a
1 kieliszek wytrawnego winiaku
0.5 szlanki ¶mietany
sól, pieprz
olej
majeranek

Sposób wykonania:
Polêdwicê umyæ, oszuszyæ, poklepaæ ze wszystkich stron, formuj±c wa³eczek, natrzeæ ol± i pieprzem i odstawiæ na godzinê w ch³odne miejsc. Rozgrzaæ olej w rondlu, zrumieniæ miêso z obu stron, oblaæ winiakiem i podpaliæ. Gdy alkohol siê wypali, zalaæ polêdwicê ¶mietan± i dusiæ do miêkko¶ci. Do sosu dodajemy pod koniec gotowania majeranek, mieszamy i jeszcze chwilê dusimy. Miêso pokroiæ w grube plastry, po³o¿yæ na pó³misku. Sos podaæ w sosjece.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email