Re:Partia nr 6

Home Forums Re:Partia nr 6

Lidia
Participant
Posted on 15 marca 2005 at 04:00

Gramatka z piwa
Sk³adniki:
3 szklanki jasnego piwa
10- 15 dag pytlowego chleba
1 ³y¿ka mas³a
2-3 ³y¿ki cukru
1 ma³a cytryna
5 dag rodzynków
Sposób wykonania:
Rodzynki przebraæ, umyæ. Chleb (bez skórki) rozdrobniæ, dodaæ mas³o i tyle piwa, ¿eby przykry³o chleb. Rozgotowaæ, rozetrzeæ na miazgê, dodaæ resztê piwa i rodzynki, podgrzaæ. Przyprawiæ do smaku cukrem i sokiem z cytryny. Pozosta³± czê¶æ cytryny obraæ , pokroiæ w plasterki, w³o¿yæ do zupy. Podawaæ na talerzach z dodatkiem grzanek z chleba pytlowego.
Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez lidl

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email