Re:Partia nr 6

Home Forums Re:Partia nr 6

Lidia
Participant
Posted on 15 marca 2005 at 03:51

Ch³odnik szczawiowy
Sk³adniki:
20 dag ¶wie¿ych warzyw mieszanych (marchewka, seler, pietruszka, por)
15- 20 dag szczawiu
3 szklanki zsiad³ego mleka
3 jajka ugotowane na twardo
1 ³y¿ka m±ki
sól
cukier
Sposób wykonania:
Warzywa mieszane umyæ, oczy¶ciæ, op³ukaæ, w³o¿yæ do wrz±cej osolonej wody, ugotowaæ wywar. Ugotowane warzywa przetrzeæ przez sito, przelewaj±c wywarem. M±kê przesiaæ, wymieszaæ z kilkoma ³y¿kami wywaru, wlaæ na wrz±cy wywar, mieszaj±c doprowadziæ do zawrzenia, odstawiæ, ostudziæ, oziêbiæ. Sch³odziæ mleko. Szczaw przebraæ, odrzucaj±c ogonki li¶ciowe, umyæ, drobno posiekaæ lub zmiksowaæ, w³o¿yæ do ostudzonego wywaru, wymieszaæ, zmiksowaæ lub wymieszaæ trzepaczk± z zsiad³ym mlekiem. Przyprawiæ do smaku sol± i odrobin± cukru. Zupê warto wzbogaciæ dodatkiem posiekanego koperku. Do ka¿dej porcji wk³adaæ pokrojone jajka ugotowane na twardo.
Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez lidl

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email