Re:Partia nr 6

Home Forums Re:Partia nr 6

Marcin
Participant
Posted on 12 marca 2005 at 17:27

WZ-tka

2 szklanki m±ki pszennej
2 jaja
1/2 opakowania (125g) mas³a ro¶linnego
1 szklanka cukru
2 ³y¿ki d¿emu z ca³ymi owocami
2 ³y¿ki cacao
1 szklanka mleka
1 ³y¿eczka sody oczyszczonej

Do pojemnika w³o¿yæ mas³o ro¶linne, cukier, d¿em, cacao, jaja i mieszaæ. Nastêpnie dodaæ m±kê, mleko i sodê. Wyrobione ciasto piec w p³askiej formie.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Cinek

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email