Re:Partia nr 6

Home Forums Re:Partia nr 6

Edyta
Participant
Posted on 15 marca 2005 at 00:26

[b]Poziomkowe ptasie mleczko[/b]

[i]Sk³adniki[/i]
1 opakowanie galaretki poziomkowej
1/2 puszki mleka skondensowanego

[i]Sposób wykonania:[/i]
Galaretkê rozpu¶ciæ w 1 i 1/2 wrz±cej wody, lekko przestudziæ. Naczynie z galaretk± wstawiæ do zimnej wody i ubijaæ jednocze¶nie wlewaj±c skondensowane mleko. Gdy bêdzie wygl±da³o jakby mia³o krzepn±æ przerwaæ ubijanie i prze³o¿yæ masê do pojemniczków. Wstawiæ do lodówki.
*mo¿na wykorzystaæ te¿ inne smaki galaretek

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email