Re:Partia nr 6

Home Forums Re:Partia nr 6

Edyta
Participant
Posted on 14 marca 2005 at 15:05

[b]Cappuccino-we Biscotti – sucharki podwójnie wypiekane[/b]

[i]Sk³adniki:[/i]
2 szklanki m±ki
1 szklanka cukru
1/3 szklanki posiekanych orzechów w³oskich
1/4 szklanki nies³odzonego kakao
1/2 ³y¿eczki proszku do pieczenia
1/2 ³y¿eczki sody
1/2 ³y¿eczki soli
1/2 ³y¿eczki cynamou
2 ³y¿eczki kawy rozpuszczalnej
2 ³y¿eczki gor±cej wody
1 ³y¿eczka ekstraktu waniliowego
2 jajka
2 bia³ka jajek

[i]Sposób wykonania:[/i]
Nagrzaæ piekarnik do 160 stopni C.
Wymieszaæ m±kê, cukier, orzechy, kakao, proszek do pieczenia, sodê, sól i cynamon.
W innym pojemniku wymieszaæ kawê z gor±c± wod±. Dodaæ waniliê i jajka. Wymieszaæ. Dodaæ do m±ki. Ucieraæ . Prze³o¿yæ na posypan± m±k± (lekko) powierzchnie i ugnie¶æ kilka razy. Podzieliæ na oko³o 40 centymetrowe wa³ki. Umie¶ciæ na blaszce do pieczenia i przyp³aszczyæ. Tak aby by³y nie wy¿sze ni¿ 2 i 1/2 centymetra. Zachowaæ odstêp bo urosn±. Piec przez 25-30 minut.
Wyj±æ wa³eczki, poczekaæ a¿ trochê ostygn± (oko³o 10 minut). Poci±æ na oko³o 30 kawa³ków (1-1i1/2 cm grubo¶ci). Umie¶ciæ (pociêt± stron±) spowrotem na blaszce i piec oko³o 6-10 minut. Przewróciæ sucharki na drug± stronê i ponownie piec oko³o 6-10 minut. Ciasteczka mog± byæ miêkkie na ¶rodku ale gdy ostygn± stwardniej±. Wy³o¿yæ z blaszki i poczekaæ a¿ ca³kowicie ostygn±. Przechowywaæ w pojemnikach "powietrzno-szczelnych". Je¶æ do kawy lub maczane w niej.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Post edited by: mudzia, at: 2005/03/14 12:06

Post edited by: mudzia, at: 2005/03/14 12:26

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email