Re:Partia nr 6

Home Forums Re:Partia nr 6

Mateusz
Participant
Posted on 13 marca 2005 at 19:18

"Ró¿ki obfito¶ci:

Sk³adniki:
1 du¿e, winne jab³ko
1 ³y¿eczka majonezu
2 ³y¿eczki tartego chrzanu
1 ³y¿ka gêstej ¶mietany
1 ³y¿ka rodzynek
1 ³y¿eczka soku z cytryny lub octu winnego
sól, cukier
8 plastrów szynki

Sposób wykonania:
Jab³ko umyæ, obraæ ze skórki, zetrzeæ na tarce jarzynowej. Rodzynki op³ukaæ, os±czyæ. Jab³ko, rodzynki, chrzan wymieszaæ z majonezem i ¶mietan±, przyprawiæ sol±, cukrem, sokiem z cytryny lub octem winnym. Na brzeg ka¿deo plastra szynki na³o¿yæ ³y¿kê farszu, szynkê zawin±æ w ró¿ek, u³o¿yæ na pó³misku.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email