Re:Partia nr 6

Home Forums Re:Partia nr 6

Edyta
Participant
Posted on 12 marca 2005 at 17:01

[b]Dro¿d¿aczki z miêsem[/b]

[i]Sk³adniki:[/i]
45-55 dag m±ki
1 i 1/2 szklanki mleka
2 jajka
3 dag dro¿d¿y
1 ³y¿ka cukru
1 ³y¿eczka m±ki
25 dag miêsa mielonego
1 cebula
sól
pieprz
tluszcz

[i]Sposób wykonania:[/i]
Do 1/2 szklanki ciep³ego mleka w³o¿yæ dro¿d¿e, po jednej ³y¿eczce cukru i m±ki, dok³adnie rozmieszaæ i odstawiæ. Kiedy wyro¶nie wlac do m±ki, dodaæ szklankê mleka, pozostaly cukier i 2 jajka. Dobrze wyrobic i pozostawiæ do wyro¶niêcia.
Cebulê obraæ i posiekac drobno, podsma¿yæ. Wymieszaæ razem z miêsem, jajkiem, sol± i pieprzem. Przygotowywac jak p±czki. Braæ ³y¿k± ciasto , rozp³aszczac nak³adaæ nadzienie i zasklepiaæ formuj±c "kulki" . K³a¶æ je na posypanej m±k± stolnicy, zaklejon± cze¶ci± w dó³. Pozostawiæ do wyro¶niêcia. gotowaæ na parze. Je¿eli kto¶ nie ma specjalnego sprzêtu wystarczy zwyk³y garnek nape³niæ do po³owy wod± a na wierzch po³o¿yæ durszlak albo rozci±gn±c np pieluchê tetrow±. Podawaæ oblane t³uszczem ze skwarkami.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Post edited by: mudzia, at: 2005/03/12 14:02

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email