Re:Partia nr 6

Home Forums Re:Partia nr 6

Mateusz
Participant
Posted on 13 marca 2005 at 18:42

"Wêdliny z jab³kami majerankowymi"

Sk³adniki:
4 kwa¶ne jab³ka
sól
1 ³y¿eczka majeranku
8 ¶liwek z octu
2 ³y¿eczki mas³a
8 plastrów wêdzonego boczku
8 plastrów polêdwicy

Sposób wykonania:
Jab³ka umyæ, obraæ, przekroiæ, wyci±æ gniazda nasienne, posypaæ majerankiem, lekko posoliæ. Na patelni rozgrzaæ t³uszcz, w³o¿yæ jab³ka, przykryæ, sma¿yæ na ma³ym ogniu przez 5 min. Gdy bêd± miêkkie, zestawiæ z ognia, wystudziæ. Na pólmisku na ¶rodku u³o¿yæ jab³ka, dooko³a zrolowne plastry boczku i polêdwicy. Na ka¿dej po³ówce jab³ka po³o¿yæ ¶liwkê.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email