Re:Partia nr 6

Home Forums Re:Partia nr 6

Edyta
Participant
Posted on 13 marca 2005 at 00:22

[b]Deser czere¶niowy[/b]
[i]
Sk³adniki:[/i]
1/2 szklanki wody
skórka z cytryny
3 ³y¿ki cukru ( do wody)
wydrylowane czere¶nie
1 szklanka kompotu owocowego
3 ³y¿ki ¿elatyny czerwonej
3 ³y¿eczki ¿elatyny bia³ej
sok z cytryny
8 dag cukru
¶wie¿e owoce

[i]sposób wykonania:[/i]
1/2 szklanki wody ugotowaæ ze skórk± z cytryny i 3 ³y¿kami cukru. Dodaæ wydrylowane czere¶nie. Sok z czere¶ni je¶li zosta³ (z drylowania) po³±czyæ ze szklank± kompotu, 8 dag cukru i z sokiem z cytryny. ¯elatynê rozpu¶ciæ w zimnej wodzie rozprowadziæ w gor±cym soku i zastudziæ. Gdy zacznie tê¿eæ, po³±czyæ z czere¶niami i ubiæ trzepaczk±. Dekorowaæ ¶wie¿ymi owocami.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email