Re:Partia nr 6

Home Forums Re:Partia nr 6

Marcin
Participant
Posted on 12 marca 2005 at 19:12

Krem z jab³ek ze s³odk± ¶mietank±

6 du¿ych jab³ek, 1 1/2 szklanki cukru pudru, 3 bia³ka, 1 szklanka s³odkiej ¶mietanki, ³y¿ka ¿elatyny (ok. 3 dkg), 1/2 laski wanilii

Jab³ka upiec w piekarniku, przetrzeæ przez sito. Wsypaæ cukier puder, ut³uczon± laskê wanilii i bia³ka. Ubijaæ to , a¿ zbieleje. Osobno ubiæ na sztywno ¶mietankê. ¯elatynê namoczyæ w niewielkiej ilo¶ci zimnej wody, a nastêpnie rozpu¶ciæ w minimalnej ilo¶ci gor±cego mleka. Po³±czyæ mus jab³kowy ze ¶mietank± i ¿elatyn±, chwilê ubijaæ.
Ozdobn± formê wysmarowaæ minimaln± ilo¶ci± oleju (neutralnego w zapachu) i prze³o¿yæ do niej krem. Odstawiæ na 2-3 godziny do stê¿enia.
Po wy³o¿eniu na pólmisek ubraæ konfiturami.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Cinek

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email