Re:Partia nr 6

Home Forums Re:Partia nr 6

Marcin
Participant
Posted on 12 marca 2005 at 19:10

Sa³atka owocowa

3 du¿e czerwone jab³ka, 1 pomarañcza, æwiartka arbuza, orzechy laskowe, szczypta soli, ³y¿eczka cukru.

Jab³ka obraæ i pokroiæ, pomarañczê obraæ i te¿ pokroiæ. Arbuz odpestkowaæ i pokroiæ w kostkê. Orzechy zmieliæ i wszystko razem wymieszaæ. Doprawiæ do smaku szczypt± soli i cukrem.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Cinek

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email