Re:Partia nr 6

Home Forums Re:Partia nr 6

Marcin
Participant
Posted on 12 marca 2005 at 19:09

Creme brulee czyli palony krem

4 ¿ó³tka, pó³ szklanki cukru, szklanka ¶mietanki, laska wanili

¦mietankê podgotowaæ z lask± wanilii. Ubiæ kogiel mogiel, rozpu¶ciæ z pó³ szklanka wrz±cej ¶mietanki, wymieszaæ, dodaæ mieszaj±c do ¶mietanki, ciagle na malutkim ogniu trzepaczk± ubijaæ, trzymaæ garnek tu¿ nad ogniem (czy w k±pieli wodnej), a¿ zacznie trochê gêstnieæ. Przelaæ do ma³ych, p³askich naczyñ, oko³o 1/3 szklanki na porcje, bo bogate i sycace, ostudziæ. Posypaæ grubo mia³kim cukrem, wstawiæ pod opiekacz i skarmelizowaæ cukier.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Cinek

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email