Re:Partia nr 6

Home Forums Re:Partia nr 6

Marcin
Participant
Posted on 12 marca 2005 at 19:07

Grzanki przek³adane konfitur±

ma¶lana bu³ka,
konfitury z truskawek,
malin,
porzeczek lub dobre powid³a;

DO SMA¯ENIA : jajko, po ³y¿ce cukru, ¶mietany i araku, tarta bu³ka, mas³o;
SOS DO POLANIA : 1 ³y¿ka mas³a, 1 ³y¿eczka m±ki ziemniaczanej, kieliszek araku (25 g), 1/2 szklanki syropu z konfitur;

Bu³kê okroiæ ze skórki, pokroiæ w bardzo cienkie plasterki. Ka¿dy plasterek posmarowaæ z jednej strony konfiturami lub dobrymi powid³ami (np. z aronii). Sk³adaæ razem po dwa kawa³ki, maczaæ w jajku rozm±conym z cukrem, ¶mietan± i arakiem, nastêpnie w tartej bu³ce i sma¿yæ na ma¶le do zrumienienia.

Przygotowaæ sos : mas³o roztopiæ w rondelku, wsypaæ m±kê, zagotowaæ, wlaæ syrop z konfitur z dodatkiem araku, dok³adnie wymieszaæ.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Cinek

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email