Re:Partia nr 6

Home Forums Re:Partia nr 6

Marcin
Participant
Posted on 12 marca 2005 at 19:04

Jab³ka sma¿one

CIASTO : kopiasta ³y¿ka m±ki, 1 jajko, 1/2 szklanki mleka, szczypta soli;
2 winne jab³ka, t³uszcz do sma¿enia, cukier puder + cukier waniliowy do posypania
Jajko, mleko, m±kê i sól zmiksowaæ: ciasto powinno byæ bardziej gêste ni¿ na nale¶niki.

Jab³ka obraæ, pokrajaæ w talarki (ok. 1/2 cm grubo¶ci), ostrym czubkiem no¿a wykroiæ gniazda nasienne tak, aby powsta³y pier¶cienie. W³o¿yæ do ciasta.
Rozgrzaæ t³uszcz na patelni. K³a¶æ talarki jab³ek z tak± ilo¶ci± ciasta, aby powsta³y ³adne pier¶cienie. Sma¿yæ na z³oty kolor. Wyjmowaæ na bibu³ê, os±czyæ nadmiar t³uszczu. Posypaæ obficie cukrem pudrem z wanili±. Podawaæ ciep³e.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Cinek

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email