Re:Partia nr 6

Home Forums Re:Partia nr 6

Marcin
Participant
Posted on 12 marca 2005 at 19:02

Wafle z musem czekoladowym

2 1/2 szklanki mleka,
15 dkg m±ki tortowej,
10 dkg cukru pudru,
kopiasta ³y¿ka mas³a,
1/2 ³y¿eczki cukru waniliowego,
sól,
1 ³y¿ka mas³a do wysmarowania blachy;

DO PRZYBRANIA : 1 pomarañcza, 1 ³y¿ka sma¿onej w cukrze skórki pomarañczowej; MUS : 1 tabliczka czekolady deserowej (10 dkg), 2 jajka, 1 ³y¿eczka ¿elatyny, 1 ³y¿ka rumu, 1 ³y¿ka soku z pomarñczy, skórka otarta z 1/2 pomarañczy, sól

Przygotowaæ wafle: mas³o utrzeæ z cukrem pudrem na puszyst± masê. Dodaæ mleko, m±kê, cukier waniliowy i szczyptê soli. Blachê wysmarowaæ mas³em. Ciasto nak³adaæ na blachê ³y¿k± i rozsmarowywaæ w kszta³cie kó³ ¶rednicy ok. 10 cm. Piec 10 min. w piekarniku nagrzanym do temperatury 200 stopni C. Po upieczeniu zdj±æ wafle z blachy i ostudziæ.
Przygotowaæ mus: ¿elatynê rozpu¶ciæ w 4 ³y¿eczkach gor±cej wody. ¯ó³tka oddzieliæ od bia³ek. Na ma³ym ogniu rozpu¶ciæ w garnuszku czekoladê z dodatkiem soku pomarañczowego. Ostudziæ i wymieszaæ ze skórk± pomarañczow±, ¿ó³tkami, ¿elatyn± i rumem. Bia³ka ubiæ ze szczypt± soli na sztywn± pianê i delikatnie po³±czyæ z mas±.

Pomarañczê obraæ i podzieliæ na cz±stki. Wafle prze³o¿yæ musem i przybraæ cz±stkami pomarañczy i skórk± pomarañczow±.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Cinek

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email