Re:Partia nr 5

Home Forums Re:Partia nr 5

Edyta
Participant
Posted on 11 marca 2005 at 20:53

[b]Krokiety z grochu[/b]

[i]Sk³adniki:[/i]
45 dag grochu
7 dag ry¿u
1 cebula
olej
2 jajka
bu³ka tarta
sól
pieprz

[i]Sposób wykonania:[/i]
Groch namoczyæ, a potem ugotowaæ, odparowaæ i przetrzeæ przez sito. Ry¿ wsypaæ do sporej ilo¶ci wody, gotowaæ prze oko³o 10 minut, a nastêpnie odcedziæ, pozostawiæ do wystygniêcia. Cebulê obraæ pokroiæ drobno i podsma¿yæ. Po³±czyæ ry¿ z grochem, cebul± i 1 jakiem oraz dodatkowo 1 ¿ó³tkiem.. Z masy uformowaæ wa³ek i pokroiæ go (na kilkucentymetrowe kawa³ki) . Posmarowaæ je bia³kiem, obtoczyæ w bu³ce tartej i sma¿yæ na du¿ej ilo¶ci oleju.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email