Re:Partia nr 5

Home Forums Re:Partia nr 5

Edyta
Participant
Posted on 12 marca 2005 at 15:43

[b]Rozgrzewaj±ca mikstura na grypê (od s±siadki)[/b]

[i]Sk³adniki:[/i]
1 ³y¿ka miodu
1 ³y¿ka spirytusu
1 ³y¿ka soku z cytryny
1 ¿ó³tko

[i]Sposób wykonania:[/i]
Wszystkie sk³adniki dok³adnie wymieszaæ, piæ przed samym snem.

*Nie jestem pewna czy to odpowiednie miejsce na ten przepis ale tak mi siê przypomnia³o, bo wczoraj pi³am 🙁

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email