Re:Partia nr 5

Home Forums Re:Partia nr 5

Edyta
Participant
Posted on 12 marca 2005 at 15:37

[b]Ma¶lanka z miodem[/b]
[i]
Sk³adniki:[/i]
2 ¿óltka
10 dag miodu
1 litr maslanki
sok z cytryny

[i]Sposób wykonania:[/i]
¯ó³tka dok³adnie utrzeæ z miodem. Dolaæ 1-2 szklanki ma¶lanki i trochê soku z cytryny, zmiksowaæ. Dolaæ pozosta³± czê¶æ ma¶lanki, wymieszaæ i wstawiæ do lodówki.

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email