Re:Partia nr 5

Home Forums Re:Partia nr 5

Mateusz
Participant
Posted on 12 marca 2005 at 15:22

"Kulki miêsno-kaszane"

Sk³adniki:
40 dag resztek kurczaka lub cielêciny
30 dag kaszy jêczmiennej
2 jajka
400g gêstej ¶mietany
sól, pieprz
li¶cie kaspusty

Sposób wykonania:
Zmieliæ miêso, zmieszaæ z dobrze umyt± i os±czono± kasz± i jajkami, doprawiæ sol± i pieprzem. Z masy miêsno-kaszanej uformowaæ ma³e kulki. Liscie kapusty sparzyæ, usun±c grube nerwy i zawin±æ w nie kulki, które nastêpnie u³o¿yæ w ¿aroodpornym naczyniu lub na wysmarowanej t³uszczem blasze, zalaæ ¶mietan± i piec w gor±cym piekarniku oko³o 45 minut.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email