Re:Partia nr 5

Home Forums Re:Partia nr 5

Mateusz
Participant
Posted on 12 marca 2005 at 15:07

"Szynka w biszkopcie"

Sk³adniki:
50 dag szynki wêdzonej
m±ka do obsypania
t³uszcz do sma¿enia

na ciasto:
3 jajka
4 ³y¿ki m±ki
1 ³y¿eczka proszku do pieczenia
odrobina ga³ki muszkata³owej
1 ³y¿eczka soli

Sposób wykonania:
Szynkê pokrajaæ w cienkie plastry, obtoczyæ w m±ce. Oddzieliæ ¿ó³tk od bia³ek, ubiæ bia³ka na sztywn± pianê, posoliæ, dodaæ stat± ga³kê muszkato³ow±, ¿ó³tka i lekko mieszaj±c wsypaæ m±kê z proszkiem do pieczenia. Rozgrzaæ na du¿ej patelni t³uszcz, plastry szynki maczaæ w cie¶cie, k³a¶æ na wrz±cy t³uszcz i sma¿yæ z obu stron a¿ bed± rumiane.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email