Re:Partia nr 5

Home Forums Re:Partia nr 5

Mateusz
Participant
Posted on 12 marca 2005 at 15:02

"Pieczeñ wieprzowa z zio³ami"

Sk³adniki:
1kg szynki wieprzowej
4 cebule
4 z±bki czosnku
4 ³y¿ki mas³a
po pó³ ³y¿eczki oregano, bazylii, tymianku i miêty
2 ziarenka zio³a angielskiego
sól, pieprz

Sposób wykonania:
Wieprzowinê dok³adnie umyæ i osuszyæ. Stopiæ po³owê mas³a, dodaæ po³owê przygotowanych zió³ i roztarty z±bek czosnku, w³ozyæ miêso i zrumieniæ. Na pozosta³ym ma¶le lekko podsma¿yæ cebulê, w³o¿yæ do wieprzowiny, wsypaæ resztê zió³, ut³uczone w mo¼dzierzu ziele angielskie, sól i pieprz. Wlaæ taka ilo¶æ letniej wody, aby przykry³a miêso. Dusiæ, a¿ miêso bêdzie miêkkie (oko³o 1.5 godziny)

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email