Re:Partia nr 5

Home Forums Re:Partia nr 5

Mateusz
Participant
Posted on 12 marca 2005 at 14:57

"Bia³a kie³basa zapiekana"

Sk³adniki:
1 kg bia³ek kie³basy
2 cebule
1 g³owka czosnku
1 ³y¿ka smalcu

Sposób wykonania:
Brytfannê do pieczenia wysmarowaæ smalcem i ¶ci¶le u³o¿yæ w nim kie³basê. Cebulê obraæ, pokroiæ w k±zki. Z g³owki czosnku oddzieliæ piêæ z±bków, obraæ je. Kie³basê ob³o¿yæ cebul± i obranymi z±bkami czosnku. Wstawiæ do piekarnika nagrzanego do oko³o 180 C. Piec oko³o godziny, co jakis czas nak³uwaj±c kie³basê, byu wyp³yn±³ z niej nadmiar t³uszczu i wody.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email