Re:Partia nr 5

Home Forums Re:Partia nr 5

Mateusz
Participant
Posted on 12 marca 2005 at 14:37

"Flaczki z wieprzowiny"

Sk³adniki:
0.5 kg ³opatki
3 cebule
70 dag w³oszczyzny
1 ³y¿ka m±ki
10 dag smalcu
sól, pieprz
majeranek, imbir, ziele angielskie

Sposób wykonania:
Umyte mi¶o pokrajaæ w w±skie paski, posoliæ, obtoczyæ w m±ce wymieszanej z pieprzem, podsma¿yæ w po³owie t³uszczu. Prze³o¿yæ do rondla, podlaæ wod± lub roso³em, dodaæ imbiru, dusiæ pod przykryciem oko³o 20 minut. Warzywa umyæ, obraæ, op³ukaæ i drobno pokrajaæ lub zetrzeæ na tarce. Tak przygotowane w³o¿yæ do dusz±cego sie miêsa, podlaæ wrz±c± wod± lub roso³m i dodaæpozosta³y t³uszcz. Dusiæ do miêkko¶ci (oko³o 30 minut), przyprawiæ do smaku sol±, pieprzem, majerankiem.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email