Re:Partia nr 5

Home Forums Re:Partia nr 5

Edyta
Participant
Posted on 11 marca 2005 at 19:58

[b]Truskawki ma³os³odzene[/b]

[i]Sk³adniki[/i]
1 kg truskawek
20 dag cukru

[i]Sposób wykonania:[/i]
Truskawki podobnej wielko¶ci, oczy¶ciæ, umyæ i os±czyæ. Oczyszczone w³o¿yæ do wymytych s³oików i posypywaæ cukrem, co pewien czas lekko uciskaæ ³y¿k±. Na³o¿yæ wieczka nie dociskaj±c ich do oporu i wstawiæ do pasteryzacji na oko³o 20 minut. Dopiero wyjmuj±c dokrêciæ wieczka.
*z tej proporcji wychodz± 3 s³oiki o pojemno¶ci 0,33 litra

Przepis zosta³a nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez (mudzia)

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email