Re:Partia nr 5

Home Forums Re:Partia nr 5

Mateusz
Participant
Posted on 12 marca 2005 at 14:32

"Stek wieprzowy"

Sk³adniki:
0.5 kg chudej szynki
1 ³y¿eczka m±ki
2 z±bki czosnku
2 cebule
sól, pieprz
2 ³y¿ki smalcu

Sposób wykonania:
Miêso umyæ, pokrajaæ w poprzek w³ókien na plastry, zbiæ t³uczkiem lekko zwil¿onym wod±, uformowaæ owalne steki. Czosnek drobniutko posiekaæ i równomiernie rozprowadziæ na powierzchni steków, wciskaj±c w miêso. Wysypaæ m±kê na talerzyk, wymieszaæ z pieprzem, steki posoliæ, obtoczyæ w m±ce. Usma¿yæ, wk³adaj±c na patelniê z rozgrzanym smalcem. Na pozosta³ym smalcu zrumieniæ pokrajan± w kr±¿ki cebulê. U³o¿yæ steki na pó³misku, obk³adaj±c cebul±.

Przepis zosta³ nades³any na Drug± Edycjê Konkursu Pychotki przez Xawier.

Register Lost Password
Username
Password
Confirm Password
Email
Username or email